DEZE WEBSITE IS IN ONTWIKKELING

De stad is van iedereen. Hoe moet die stad eruit zien? Dat bepalen we graag samen: Amsterdammers, gemeente, corporaties, ontwikkelaars en ondernemers. Samen stadmaken, hoe doen we dat? 

Amsterdams Stadmaken is een leer- en ontwikkeltraject waarin we nieuwe werkwijzen onderzoeken, ontwikkelen en implementeren; beter afgestemd op de huidige Amsterdamse praktijk van gebiedsontwikkeling. We zetten we in op het zo goed mogelijk benutten van bestaande kennis en kunde bij de ontwikkeling van een gebied of buurt. Bewoners, ondernemers, ontwerpers en ontwikkelaars kunnen dat omdat ze expert zijn op hun eigen gebied, maar in de samenwerking tot een beter resultaat komen. Daarbij zullen ze soms iets moeten inleveren, maar uiteindelijk is dit winst voor het gebied en haar gebruikers.

Het leertraject Amsterdams Stadmaken biedt een omgeving om samenwerking en
samen leren in gebiedsgerichte projecten vorm te geven en in te richten. Het leertraject vindt o.a. plaats in het kader van de nieuwe Omgevingswet en de leeromgeving van Vrije Ruimte. En is opgenomen als speerpunt op de Agenda Stadmaken; de zoektocht naar een nieuwe manier van stadmaken in het kader van de Omgevingsvisie Amsterdam.