Amsterdams Stadmaken

DEZE WEBSITE IS IN OPRICHTING

Geen enkele plek is hetzelfde en toch zijn er veel overeenkomsten in wat diverse partijen leren in het proces van gebiedsontwikkeling. Welke methodieken gebruiken mensen daarvoor, wat leer je daarvan? Wat zijn succesfactoren, wat zit er in de weg? Wat zijn slimme interventies? Wat kun je doen als het vastloopt? Hoe kan het beter?

Amsterdams Stadmaken is een leer- en ontwikkeltraject waarin we nieuwe werkwijzen onderzoeken, ontwikkelen en implementeren; beter afgestemd op de huidige Amsterdamse praktijk van gebiedsontwikkeling.

Met Amsterdams Stadmaken zetten we in op het zo goed mogelijk benutten van bestaande kennis en kunde bij de ontwikkeling van een gebied of buurt. Bewoners, ondernemers, ontwerpers en ontwikkelaars kunnen dat omdat ze expert zijn op hun eigen gebied, maar in de samenwerking tot een beter resultaat komen. Daarbij zullen ze soms iets moeten inleveren, maar uiteindelijk is dit winst voor het gebied en haar gebruikers.

Amsterdams Stadmaken is opgenomen als speerpunt op de Agenda Stadmaken; de zoektocht naar een nieuwe manier van stadmaken in het kader van de Omgevingsvisie Amsterdam.