Hoe moet de stad eruit zien?  

Samen stadmaken klinkt goed, maar hoe doen we dat in de praktijk? Dat bepalen we graag samen: Amsterdammers, bewoners(organisaties), gemeente, corporaties, ontwikkelaars en ondernemers.

Samen stadmaken vraagt om intensiever en anders samenwerken. In het leer- en ontwikkeltraject Amsterdams Stadmaken zoeken we die nieuwe werkwijzen. We onderzoeken waar die samenwerking goed gaat, minder goed gaat, wat beter kan en hoe men kan handelen wanneer de samenwerking vastloopt. We oefenen hiermee vervolgens in de praktijk. Zo komen we tot methodieken en handelingsperspectieven die beter zijn afgestemd op de huidige Amsterdamse praktijk van gebiedsontwikkeling.

Het leer- en ontwikkeltraject Amsterdams Stadmaken biedt een omgeving voor samenwerking en samen leren in gebiedsontwikkeling. Het is opgenomen als speerpunt in de gemeentelijke Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie in de zoektocht naar een nieuwe manier van stadmaken in het kader van de Omgevingsvisie Amsterdam.