De insteek bij gebiedsontwikkelingen moet zijn dat de aanwezige kennis, kunde en ervaringen in de omgeving zo goed mogelijk worden benut. Betrokken partijen hebben expertise op een deelgebied én willen in de samenwerking tot een beter resultaat komen. Maar hoe betrek je alle partijen en belangen? Welke rollen zijn er en wat doe je als het proces vastloopt? Amsterdams Stadmaken ging in gesprek met diverse personen die vanuit hun eigen rol – bewoner(sorganisatie), bedrijf, projectmanager, bestuurder –  betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling.

Op de pagina’s RollenDe basis, Wat kan je tegenkomen? Wat doe je dan? hebben we de relevante lessen samengevat uit de gesprekken.

Op onze Kennisbank is meer informatie te vinden over verschillende methodieken.