Amsterdams Stadmaken ging in gesprek met diverse personen die vanuit hun eigen rol: bewoner(sorganisatie), bedrijf, projectmanager, bestuurder etcetera, betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Op de pagina’s RollenDe basis, Wat kan je tegenkomen? Wat doe je dan? hebben we de relevante lessen samengevat uit de interviewverslagen. Op onze Kennisbank is meer informatie te vinden over verschillende methodieken.