De Basis 

Het doel bij samenwerken is samen meer bereiken dan ieder afzonderlijk zou kunnen. De insteek bij gebiedsontwikkelingen is dat alle aanwezige kennis, kunde en ervaringen zo goed mogelijk worden benut. Het streven is om samen te zoeken naar de gemeenschappelijke belangen en elkaar daarin te vinden. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde einddoel voor ogen hoeft te hebben. Voor een goed proces en een goede samenwerking in de gebiedsontwikkeling zijn enkele basisingrediënten nodig, zien we in de gevoerde gesprekken.

Transparantie 

 • Helder zijn in je bedoelingen en je beperkingen.
 • Blijven werken aan onderling vertrouwen.
 • In contact blijven. Als initiatiefnemer (welke partij dat ook is) wordt van je verwacht dat je het initiatief neemt om andere partijen op de hoogte te stellen van het proces. Ook als er geen of weinig nieuws is, is het belangrijk zichtbaar te blijven en daarmee te voorkomen dat het gevoel ontstaat dat er zaken spelen achter de schermen.
 • Heldere rolbepaling. Welke rol neemt welke partij aan aan tafel? De partij die als initiator aan tafel zit, heeft bijvoorbeeld een andere rol dan de partij die is uitgenodigd om mee te denken. Geef duidelijk aan met welke pet op je aan tafel zit. Let op: de gemeente kan zelfs verschillende rollen hebben, terwijl andere partijen de gemeente vaak als één partij zien.

Vertrouwen

 • Open delen van wensen, doelen, dilemma’s: leg je agenda op tafel.
 • Leer elkaar kennen. Wat zijn de ambities en wensen van de partijen? Kunnen partijen elkaar daarin ondersteunen, tegemoet komen? 
 • Empatisch vermogen inzetten: inleven in eigenschappen en positie van een ander.
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen. Oordeel, aannames of meningen opschorten. 
 • Helder over de kaders vanaf t begin en tijdens proces. Welke (beleids)ruimte is er?
  • Maak duidelijk waar ruimte is voor participatie. Staat het eindbeeld al grotendeels vast of is de de mogelijkheid om het vorm te geven? 
 • Verwachtingsmanagement – proces- spelregels.
  • Vooraf samen het gezamenlijke doel bepalen en het proces te bespreken. Dat voorkomt dat er verkeerde verwachtingen ontstaan en partijen langs elkaar heen werken.

 “ Stel de vraag: ‘Wat kunnen we voor elkaar betekenen?’ Alle partijen leggen dan hun eigen belang op tafel.” 

Gelijke informatiepositie

Aan de start van het proces is het van belang dat alle partijen over dezelfde relevante informatie beschikken en het liefst samen een afweging maken welke informatie beschikbaar en nodig is. Daarbij is het tijdig informatie delen van belang om ervoor te zorgen dat het vertrouwen bewaard blijft.