Wat komen we tegen in de Werkplaatsen? Wat zijn zaken die we anders moeten inrichten? 

Op deze pagina delen we onze bevindingen uit de praktijk en doen aanbevelingen.

Observaties

  • Wat zijn de kaders, waar kan de omgeving over mee praten?
  • Hoeveel kan je vragen van de omgeving?
  • Wanneer betrek je de omgeving in het proces?
  • ….
  • ….

Aanbevelingen

  • Definieer goed het doel van het gesprek met de omgeving: bij reactieve groepen zal het gesprek anders zijn dan bij proactieve groepen. 
  • Zorg dat de interne organisatiestructuur past bij de opgave. Transformatie is een nieuw speelveld en vraagt om een andere aanpak dan men gewend is.
  • ….
  • ….