Samen Stadmaken met landbouwgrond, hoe doe je dat?

In de Tuinen van West kwam op 1 september 2023 een kavel van ruim 6 hectare (60.000 m2) vrij. De Osdorperbovenpolder, waar Kwekerij Osdorp eerder gevestigd was bestaat uit grond, bedrijfsgebouwen en kassen. De gemeente Amsterdam wilde de maatschappelijke invulling van dit gebied behouden en graag samen met maatschappelijke partijen kijken hoe dat het beste kon. Joekenel van der Pijl (Vrije Ruimte), Marc de Lange (Werk, Participatie en Inkomen – WPI) en Frank Bakkum (Stadslandbouw) nodigden initiatieven en organisaties uit die zich bezighouden met stadslandbouw, zorg en Vrije Ruimte om mee te denken. Begin juli 2023 organiseerden zij met Samen Stadmaken een bijeenkomst waarbij deze partijen samen voorwaarden opstelden voor de verhuur – pacht van deze grond.  De tijdsdruk was groot, de opgave om tot een goede invulling te komen (financieel, organisatorisch, inhoudelijk) complex. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaders en het vervolg toegelicht en hebben initiatieven samen nagedacht over een goede invulling van de kassen, bedrijfsgebouwen en grond.   Zij dachten mee over de voorwaarden voor de uitvraag, waarbij toegevoegde maatschappelijke waarde voorrang had boven financiën. De bijeenkomst werd georganiseerd in de Tuin van Bret, een creatieve broedplaats in Sloterdijk. Dit werd de uiteindelijke uitvraag van de gemeente: Osdorperweg 937 – Gemeente Amsterdam. Per 1 september 2023 heeft een coalitie van een agrarisch bedrijf, maatschappelijke initiatieven en kennisinstellingen een gebruikersovereenkomst van een half jaar. Dit tijd gebruiken ze om een sociaal businessplan op te stellen en afspraken te maken over de samenwerking.