DEZE WEBSITE IS IN ONTWIKKELING

 

Opleidingen

https://www.hva.nl/opleiding/master-urban-management/master-urban-management.html

 

Werkmethodes

https://www.playthecity.eu/

 

Empatisch vermogen versterken

Hoe kun je het empathisch empathisch vermogen versterken bij NIMBY gedrag van aanwezige bewoners/gebruikers? Voorbeeld: aanwezige bewoners zijn huiverig voor starterswoningen omdat het beeld bestaat dat er dan alleen feestvierende studenten komen wonen. Door voorbeelden en mensen uit andere situaties erbij te betrekken kun je wellicht begrip laten ontstaan.. Zoals gesprekken organiseren met woningzoekende verpleegkundigen bijvoorbeeld als zoekende starter. Laten zien dat het niet gaat om feestvierende studenten.

 

Best persons in plaats van Best practises

Oud-minister Ella Vogelaar wilde op zoek naar Best practises  en kwam tot de conclusie dat in een ontwikkelwijk de best persons effectiever (kunnen) werken. Dat zijn mensen in allerlei verschillende organisaties en instellingen die op een bepaalde manier werken, meestal dwars door regelgeving en structuren heen. Prof. Dr. Gabriel van den Brink en anderen beschreven de best persons theorie, die uitgaat van de kwaliteiten van deze mensen.  Link: Best persons theorie