Ontwikkelen

In 2021 startte Amsterdams Stadmaken met onderzoek naar ervaringen van partijen en belanghebbenden aan de hand van interviews met betrokkenen in gebiedsontwikkeling. Wat ging er goed, wat ging er niet goed en waar moeten we in de toekomst meer aandacht voor hebben? Experts uit kennisinstellingen en belangenorganisaties gaven input op het onderzoek en de werkwijze. We hebben deze kennis omgezet in constructieve ingrediënten en opgenomen op deze groeiende website. Kijk daarvoor op de pagina Aan de slag

Leren

 In de eerste helft van 2022 is deze basis gebruikt voor het zoeken naar een passende werkvorm. Dit is gedaan met een denktank van experts uit diverse werkvelden, waaronder gemeente, bewonersorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, corporaties, projectontwikkelaars. Het heeft geresulteerd in het opzetten van zogenaamde Werkplaatsen. In 2022 zijn we gestart met de eerste Werkplaatsen. De geleerde lessen die we opdoen in de Werkplaatsen zullen we via deze website delen. Kijk daarvoor op Geleerde lessen.