Nies Medema

Oprichter en eigenaar van jongesla.org, bureau voor sociale innovatie en partner bij VOF Stadmakers. Jonge Sla ontwikkelt programma’s op het snijvlak van media, migratie en design. Nies Medema is actief in Ma.ak020, de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam, dat wicked problems in stedelijk gebied aanpakt.

Jurriaan van den Eijkhof

Jurriaan is een bevlogen stadmaker, adviseur en procesmanager die vanuit verschillende perspectieven naar opgaven kijkt. Hij verbindt partijen en streeft altijd naar een goed proces om tot het gedeelde belang te komen en zo tot oplossingen. Jurriaan heeft ervaring met het vormgeven van (participatie)processen bij complexe ruimtelijke dossiers, zoals Haven-Stad en Hembrugterrein. Jurriaan is oprichter en eigenaar van VdE Advies en partner bij VOF Stadmakers.

Caroline Combé

Werkt bij Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam aan de Omgevingsvisie en Samen Stadmaken. Is sociaal-geograaf en vernieuwend denker. Focust op het waar en vooral ook op het hoe. Hoe krijgen we samen dingen voor elkaar in deze stad en hoe kan leren en ontwikkelen daaraan bijdragen.

Club 2050

Nies Medema en Jurriaan van den Eijkhof zijn in 2020 betrokken geweest als leden van Club 2050 – een diverse groep van Amsterdamse stadmakers en buurtkenners – bij de vraag hoe samen stad te maken in het kader van de Amsterdamse Omgevingsvisie.