Wat kun je tegenkomen?

 

Partijen kunnen ondanks alle goede intenties gaandeweg het proces toch lijnrecht tegenover komen te staan en tegen allerlei obstakels aanlopen. Dit kan door persoonlijke botsingen, maar ook door het verdedigen van belangen vanuit een juridisch of star oogpunt.  Welke situaties zijn wij in onze interviews tegengekomen? Hieronder zijn enkele situaties uitgelicht.

Oud zeer

  • Er kan oud zeer in de buurt aanwezig zijn, gebaseerd op eerdere ervaringen, en een behoefte om die te uiten. Terwijl de initiatiefnemer van een plan juist vooruit wil kijken en graag aan de slag wil gaan.
  • Het oud zeer uit zich door hoogoplopende emoties bij betrokkenen in een participatie en/of bij de bespreking van een plan. Dat kan leiden tot (emotionele) agressie, weerstand en blokkades.

Burgers voelen zich niet gehoord

  • Ze hebben de indruk dat alles al bekokstoofd is en er alleen voor de vorm iets wordt gedeeld. 
  • Het is onduidelijk waar ze wel of niet iets over te zeggen hebben.
  • Hun kennis van het gebied zien ze niet terug in de plannen.
  • Ze hebben een eigen idee dat niet past binnen het kader dat er ligt of bij de bevoegdheid van hun contactpersoon.

Wees betrokken: “Als ik niet zelf in een van onze nieuwe huurwoningen zou willen wonen, waarom zou ik jou vragen daar te gaan wonen?”

Negatieve emoties

Hoogoplopende emoties bij betrokkenen in een participatie en/of bij de bespreking van een plan. Dat kan leiden tot (emotionele) agressie, weerstand en blokkades.

Ongelijke informatiepositie

De initiator (vaak gemeente of ontwikkelaar) heeft meer informatie dan betrokken omwonenden of ondernemers of andere partijen. Dit frustreert een goed proces. Partijen schieten in een reactieve en verdedigende houding.

Stagnerend proces

Het proces stagneert, besprekingen leiden niet tot nieuwe inzichten en vooruitgang. Er ontstaat een patstelling.

Tegenstrijdige belangen en verzoeken

Verschillende partijen in een project hebben belangen en verzoeken die met elkaar in tegenstrijd zijn waardoor een gezamenlijke uitkomst lastig te bereiken is of lijkt.