Werkplaatsen worden ingezet bij startende of lopende gebiedsontwikkelingen waarbij conflicten zijn te voorzien of al bestaan. De bouwopgaven voor de komende decennia liggen in bestaand gebied; daardoor zijn conflicterende belangen groter dan de bouwopgave bij bijvoorbeeld IJburg. De eerste conflicten zijn al zichtbaar, onder meer in Amsterdam Noord (Hamerkwartier, Zonneplein) en in West (Buren van Haven-Stad). 

De Werkplaats is een tijdelijke interventie. In de Werkplaatsen benutten we de diverse netwerken van het kernteam van Amsterdams Stadmaken. We nodigen stadmakers vanuit verschillende disciplines en werkvelden uit om gebiedsontwikkelingen verder te helpen, in de geest van samen stadmaken. Opdrachtgevers van Werkplaatsen kunnen komen vanuit alle betrokken partijen (bedrijven, bewoners, gemeente, corporaties etc.). 

Basisprincipes voor een Werkplaats:

  • Consent: bij voorkeur op verzoek; advies moet gewenst zijn om effect te sorteren
  • Commitment: als voorbereiding op een werkplaats is instemming van alle deelnemers en hun leidinggevenden nodig: akkoord van directeuren, wethouder bestuurders etc. 
  • Creëren: we werken in een veilige werkomgeving.

De Werkplaats gaat uit van het principe van doorgeven: betrokkenen worden uitgenodigd om de door hen opgedane kennis weer in te zetten bij de volgende Werkplaats. Zo organiseren we een leerestafette. De Werkplaatsen worden zo de zichtbare leer- en ontwikkelfabrieken voor samen stadmaken.

Download hier de flyer

 

Systematiek van de Werkplaats
Schematische weergave werking Werkplaats