Amsterdams Stadmaken volgt een initiatief van bewoners over toekomstbestendig wonen in bestaand gebied. Op 14 november is een Woonconferentie gepland. Geleerde lessen worden gedeeld na de Woonconferentie. 
 
Bewoners van Stadsdorp VondelHelmers organiseren zelf een woonconferentie. Na een uitgebreide enquete in dit stadsdorp naar woonwensen en voorzieningen, organiseren actieve  een conferentie over hoe zij generatiebestandig wonen willen organiseren. Aan bod komen onder meer praktische vragen over woningaanpassing, geclusterd wonen en toegang tot zorg. 
 
Natuurlijk doen bewoners dit niet alleen. In 2022 zijn corporaties, architecten, zorgorganisaties, makelaars en eigenaren benaderd. De volgende organisaties hebben al medewerking toegezegd:
  • Woningcorporaties: Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard
  • Gemeente Amsterdam: bij elk onderwerp waar dat nuttig is, komt een deskundig ambtenaar van de gemeente aan tafel
  • architecten: Guus Braam, Agnes Schneiders, Sophie Valla
  • makelaars: Makelaardij De Nederlanden (Rik W.F.K. Bischoff van Heemskerck), Huisman Makelaardij (Hein Kostering), Recourt Makelaars (Frank Recourt)
  • zorgorganisaties: Sara Thuiszorg, de apotheker P. Simon van Wittop Koning, het Buurtteam
  • overige deskundigen: Jeroen Loeffen (Coloci)